FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte29/12/2015

Privat bouppteckning

Jag och min bror ska ärva våran mamma. Hennes enda tillgångar är ett lönekonto på ca kr.50 000:- Kan vi själva göra bouppteckningen efter henne.?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det är fullt möjligt för er att själva göra bouppteckningen. Skatteverket tillhandahåller på sin hemsida en blankett för bouppteckning som ni kan använda er av. Viktigt att tänka på är att ni som dödsbodelägare måste utse två s.k. förättningsmän vars uppgift är att intyga att boet är värderat på rätt sätt. Dessa förättningsmän ska vara oberoende i förhållande till dödsboet, de får alltså inte själva vara dödsbodelägare, ombud för dödsbodelägare eller efterarvingar.

Jag bifogar två användbara länkar till Skatteverkets hemsida:

http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/narenanhorigdor/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html#Kangorasavprivatperson

http://www.skatteverket.se/download/18.6e795b103e5e0454180001783/1359707365856/46104.pdf

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare