Privat borgen för skulder hos AB

2019-11-20 i Fordringar
FRÅGA
Om man väljer att avveckla sitt aktiebolag, men har ett hyreskontrakt som löper ut först om 1 år, och har borgat för det privat... Vad händer då? Kan man slippa betala återstoden av hyran eller är man skyldig att göra det?
SVAR

Hej!

Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

I din fråga skriver du att ditt aktiebolag(AB) har ett hyreskontrakt som du har tagit på dig att vara borgensman för privat. Det innebär att du har tagit på dig att, oavsett anledning, täcka skulder som AB:t inte själv betalar (10 kap 8 § Handelsbalken).

I det här fallet har AB:t upphört att existera, vilket medför att dess borgenärer delar på det som finns kvar hos bolaget i den ordning som bolaget är skyldiga dem det. Saknas täckning för en skuld har borgenärerna rätt att rikta sina krav mot eventuella borgensmän.

Rent tekniskt har i detta fallet en juridisk person som varit skyldig att betala hyra upphört att existera, vilket medför att skulden faller över på dig privat, eftersom du privat har gått i borgen för skulden.

Detta medför att du har, som utgångspunkt, en skyldighet att betala detta ur privata medel.

En väg kring detta jag kan föreställa mig är följande:

Eftersom du likviderar bolaget kommer inte längre lokalen att användas, vilket torde medföra att det inte finns något som hindrar hyresvärden från att hyra ut den till någon annan.

Således bör du leta efter en klausul i kontraktet om vad som sker ifall hyreskontraktet sägs upp innan hyresperiodens slut. Om denna ger dig någon respit från kraven kan du hänvisa den för att minska dina skulder. I brist på klausuler av denna typ måste du dock tyvärr betala i samma utsträckning som bolaget hade, eftersom du har gått i borgen.

Om du har fler frågor hjälper vi dig gärna även i framtiden

Med Vänlig hälsning

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll