Prisjusteringsklausul i ramavtal för offentlig upphandling

2019-11-25 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, en "klassisk" fråga avseende prisjusteringsklausuler enligt LOU (ramavtal).Avtalsleverantören har rätt enligt avtal att prisjustera from 2020-01-01. Avisering av prisjustering ska inkomma senast 3 månader innan, dvs senast 2019-10-01.Om leverantören inkommer med denna avisering något senare enligt ovan beskrivning (typ 1 månad innan), dvs 2019-12-01. Har leverantören ändå rätt till denna prisjustering, om Ja, från vilken månad i sådana fall? Tre månader efter 2019-12-01? Eller kan vi neka prisjusteringen då den inkommit för sent enligt avtal?Med vänlig hälsning Fhilip
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Även beträffande avtal som träffats inom ramen för en offentlig upphandling råder som utgångspunkt full avtalsfrihet på alla punkter där lagen inte säger något annat. Så vitt gäller just frågan om när en prisjustering enligt avtalet måste aviseras finns inga särskilda regler, då får man istället utröna vad som gäller genom att tolka själva avtalet.

Så som jag läser din fråga så har leverantören en rätt att prisjustera från och med den 1 januari 2020. Den språkliga innebörden av begreppet från och med ger för handen att en prisjustering kan ske tidigast det datumet men att det även kan ske efteråt. I teorin kan alltså en prisjustering även ske exempelvis den 15 januari eller den 1 mars. Det framgår vidare att för att leverantören ska få prisjustera krävs att en avisering har inkommit tidigast 3 månader innan det datum leverantören vill att prisjustering ska träda i kraft.

Mot bakgrund av att leverantören anges ha möjlighet att prisjustera när som helst även efter den 1 januari 2020 så kan inte regeln om avisering förstås som att leverantören måste avisera en prisjustering senast den 1 oktober 2019 oavsett när denna prishöjning ska träda i kraft. En deadline av den typen skulle behöva stadgas uttryckligen i avtalet för att anses gälla.

Utifrån detta kan slutsatsen dras att när som helst från och med den 1 oktober 2019 kan leverantören avisera om en prisjustering och denna kommer då träda i kraft tidigast 3 månader efter datumet för aviseringen. Om en avisering kommer in den 1 december 2019 kan leverantören då göra anspråk på en prisjustering från och med den 1 mars 2020 men inte tidigare än så.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1062)
2020-01-27 Vad är ett personnummer?
2020-01-27 Kommer min passansökan att bli beviljad om jag finns med i belastningsregistret?
2020-01-16 Kan jag ta med eget vin till en restaurang som inte har serveringstillstånd?
2020-01-16 ​När gäller skyldigheten att förse balkongen med kattnät?

Alla besvarade frågor (76591)