Principer enligt Socialtjänstlagen

2019-12-04 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
De insatser och det stöd som ges enligt SoL är baserat på frivillighet och tvång får inte förekomma. Principen om frivillighet är en av flera principer som styrande för lagen och för dess insatser. Det finns också några andra viktiga principer som är styrande för de insatser som ges enligt SoL. ge mig fem sådana och skriv i korthet vad det innebär??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger finns flera principer som ska styra de insatser som ges enligt Socialtjänstlagen (SoL). Jag kommer att förklara fem av dessa nedan.

Barnets bästa

En viktig princip är principen om barnets bästa. Enligt SoL ska nämligen barnets bästa särskilt beaktas vid åtgärder som rör barn (1 kap 2 § 1 st SoL). Innan man tar ett beslut enligt SoL ska man alltså överväga vad som är bäst för barnet. Med barn räknas de under 18 år. Denna princip finns för att stärka barns ställning vid insatser enligt lagen. För att bestämma vad som är bäst för barnet får man kolla på alla omständigheter i det enskilda fallet och jämföra tänkbara lösningar med varandra. Principen om barnets bästa finns även stadgat på andra ställen i svensk lagstiftning samt i artikel 3 Barnkonventionen.

Normaliseringsprincipen

En annan viktigt princip är normaliseringsprincipen. Den innebär att alla ska ges möjlighet att, om de vill, leva så likt andra som möjligt. Man tar här sikte på personer med funktionshinder (5 kap 7 § SoL).

Respekt för självbestämmanderätt och integritet

Principen om respekt för självbestämmanderätt och integritet är en tredje. Denna princip innebär att vårdinsatser enligt SoL ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde. Den enskilda har rätt att när som helst avbryta eller tacka nej till vård enligt lagen (1 kap 1 § 3 st SoL, 3 kap 5 § SoL).

Tilltro till människans förmåga

En fjärde princip i SoL är den om tilltro till människans förmåga. Enligt denna princip ska man inte se ned på människor som är i behov av stöd.

Enskildas ansvar för sin egen försörjning

Den femte och sista principen som jag kommer ta upp är principen om enskildas ansvar för sin egen försörjning. Med denna menas att man först och främst med egna medel ska försörja sig, genom att till exempel arbeta. Först om detta är omöjligt, har man rätt till bistånd enligt SoL (1 kap 1 § 2 st SoL, 4 kap 1 § SoL)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1072)
2020-02-27 Solcellsstöd - vad avses med "den dag modulerna införskaffades"?
2020-02-17 Hur tar jag reda på vem som äger en fastighet?
2020-02-13 Får man skaffa vapenmagasin utan vapenlicens?
2020-02-11 Vad är reglerna om familjehem, omkostnadsersättning och försörjningsstöd för ensamkommande?

Alla besvarade frågor (77448)