FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/06/2019

Principen om dubbel straffbarhet

Brott som begås utomlands av en svenskmedborgare

Har läst en del olika exempel på er sida, tyvärr är det senaste jag kunde hitta från 2016, nu är det 2019, 3 år har gått lagar läggs till och förändras. Så jag tänkte fråga om hur det ligger till.

Om man som Svenskmedborgare begår ett grovt brott utomlands som är ett brott i Sverige men som inte strider mot landet du begick brottet i:s lagar, kan man dömmas under svensklag?

Så vitt jag förstått det är det korta svaret Nej, men det är baserat på hur saker och ting såg ut 2016 och 2009. Vad jag vet av erfarenhet brukar lagar bli omskrivna o.s.v. #Metoo-rörelsen/skandalen har kommit och gått vilket jag tänker kanske har förändrar hur våra lagar ser ut i Sverige kring hur svenska domstolar ställer kring brott begångna utomlands som inte är ett brott i landet du befinner dig i.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta om man kan dömas för gärningar begångna utomlands som är brott enligt svensk lag men inte enligt det lands lag där gärningen begicks.

Vad säger lagen?

Den största delen av vår strafflagstiftning består av brottsbalken (BrB). Denna balks andra kapitel innehåller bestämmelser om tillämpligheten av svensk lag på brott begångna utomlands. Enligt 2:2 1 st 1 p BrB döms enligt svensk lag och vid svensk domstol svenska medborgare som begår brott utomlands. I 2:2 2 st BrB framgår dock att första stycket inte gäller om gärningen i fråga är fri från straff enligt lagen i det landet där gärningen begicks. Detta är ett uttryck för principen om dubbel straffbarhet som innebär att en gärning ska vara brottslig både i sverige och i det land där gärningen begås för att den ska vara straffbelagd i Sverige.

Det finns dock ett antal undantag från kravet på dubbel straffbarhet. Dessa framgår av 2:2 4 st BrB. Undantagen utgörs framförallt av vissa sexbrott, särskilt mot minderåriga samt människohandel och kidnappning.

Det bör även i sammanhanget nämnas att principen om lex mitior ska upprätthållas, vilket innebär att för brott begånget utomlands ska inte dömas till strängare påföljd än än det svåraste straff som är föreskrivet för brottet på gärningsorten. (2:2 3 st BrB).

Det kan även sägas att det har förts diskussioner på politiskt håll om att undanta sexköp utomlands från kravet på dubbel straffbarhet, detta har dock inte ännu kommit till uttryck i lagen.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”