FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt14/11/2020

Prick i brottsregistret - vad påverkar det?

Hej! Hur mycket påverkar och begränsar prick i brottsregistret, (där man inte fått fängelse) eller strafföreläggande böter någons fortsatta liv och fria rörlighet? Det enda jag vet nu är att man kan glömma en militär karriär inom Försvarsmakten eller att det nog blir svårare att få ett bra jobb som man vill ha, men vad mer egentligen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur en prick i belastningsregistret kan komma att påverka ens liv och möjligheter att resa.

Prick i brottsregistret

Att "ha en prick i brottsregistret" innebär att man finns registrerad i belastningsregistret, som innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3§ Lagen om belastningsregister). Hur länge en uppgift finns kvar i registret beror på vilken påföljd man ålagts. Uppgift om en bötespåföljd finns i regel registrerad i 5 år (17§ p. 9 Lagen om belastningsregister)

Exakt hur en prick i belastningsregistret kommer att påverka ens liv är naturligtvis svårt att säga och kan sannolikt variera beroende på vilket brott man blivit dömd för.

Arbetslivet

Det kan bli svårare att få jobb, eftersom många arbetsgivare vill se ett utdrag ur belastningsregistret. Det är möjligt att en prick kan ha avskräckande verkan på arbetsgivare. För vissa yrken, exempelvis inom skola och omsorg, krävs att du kan uppvisa ett belastningsregister där det inte finns uppgifter som gör dig olämplig för tjänsten. Precis som du själv framhåller kan det av liknande skäl bli svårt att få anställning inom Försvarsmakten.

Resande

Vad gäller fri rörlighet så kan vissa komplikationer uppstå. Jag har svårt att se att det skulle påverka möjligheten att resa inom EU, men däremot kan det bli problematiskt vid ansökan om visum. Således kan komplikationer uppstå vid resa till länder som kräver visum för svenskar. Om brottet är av lindrig karaktär kommer det dock sannolikt inte utgöra ett hinder.

Sammanfattning

Hur en prick i belastningsregistret kommer påverka ens liv beror sannolikt på vilket brott vi har att göra med - ett grövre brott kommer förmodligen att ha större påverkan än ett brott av lindrigare karaktär. Potentiellt kan ens möjligheter att få jobb samt att resa till länder som kräver visum påverkas. Att komma ihåg är dock att uppgifterna i registret efter en viss tid kommer att gallras ut.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar.

Vänligen,

Viktoria Silfverplatz Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo