Presumtion vid utmätning av egendom

2019-02-26 i Utmätning
FRÅGA
Hej!Jag undrar vad som krävs för att man sak kunna bevisa att att egendomen tillhör mig när kronofogden gör en utmätning hos min sambo. Behövs det bara ett kvitto eller liknande?Förklara gärna med paragrafer och kapitel från utsökningsbalken.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Som du nämner är utsökningsbalken tillämplig vid utmätning (1 kap. 1 § utsökningsbalken).

Vid utmätning är utgångspunkten att gäldenärens egendom får tas i anspråk för borgenärernas fordringar, d.v.s. din egendom får utmätas för att betala av dina skulder. Eftersom det i praktiken är mycket svårt för kronofogdemyndigheten att utreda vilka tillgångar som ägs av dig, presumeras du vara ägare till saker som du har i din besittning, d.v.s. saker som du har hos dig och/eller som du har tillgång till (4 kap. 18-19 §§ utsökningsbalken).

För att bryta denna presumtion måste det framgå att egendomen tillhör din sambo, alternativt måste du göra det sannolikt att ni äger sakerna gemensamt. Du ska styrka detta genom t.ex. kvitto, faktura, kontoutdrag m.m. Du kan också hänvisa till äktenskapsförord, testamente eller liknande. Notera att alla former av bevisning är till fördel för dig eftersom dessa inte bedöms var för sig – det görs en helhetsbedömning utifrån samtliga omständigheter.

Med vänlig hälsning,

Linda La
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (388)
2019-08-15 Handpant och sakrättsligt skydd
2019-08-13 Ditt hus ska inte utmätas för din partners skulder
2019-08-01 Får Kronofogden utmäta ersättning från trygghetsförsäkring vid arbetsskada?
2019-07-30 Kan kronofogden utmäta egendom som givits i gåva?

Alla besvarade frågor (72173)