FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer21/02/2018

Presumptionen för tillsvidareanställning

Hej,

Jag är anställd som undersköterska på ett hospice. Började där sommaren 2017 som timanställd men blev erbjuden en tjänst. Tackade då ja till det och tillsvidareanställningen påbörjade den 28 augusti 2017. På anställningsavtalet står det "tillsvidaretjänst fr o m 2017-08-28". Det står även uppgifter om tjänstens omfattning, semester, uppsägningstid mm. Nu har jag haft ett samtal med min chef eftersom hon säger att vi måste ha ett uppföljningssamtal på grund av att min provanställning snart går ut och det verkar som om hon inte vill att jag ska vara kvar. Det står sock ingenting om provanställning på mitt anställningsavtal. Ska det inte framkomma där?

Har haft provanställningar tidigare på andra ställen och då har det alltid stått klart och tydligt vad som gäller.

Blev lite orolig nu för kanske hon vill avsluta min anställning och hänvisa till provanställningen, även om det nu inte står något om detta i avtalet. Har hon rätt att göra det? Ska det inte framkomma i anställningsavtalet att man har provanställning?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den lag som reglerar villkor för anställning är lagen om anställningsskydd (LAS). Huvudregeln är att en anställning ska gälla tills vidare (4 § LAS), men det är tillåtet att avtala om en provanställning i högst sex månader (6 § LAS). Eftersom huvudregeln är att en anställning ska gälla tillsvidare så behöver din arbetsgivare bevisbördan för att ni har träffat ett avtal om provanställning för att detta ska vara giltigt. Även utan ett skriftligt avtal såsom du har i detta fall, gäller att anställningen ska gälla tillsvidare om inte arbetsgivaren kan bevisa att ni har kommit överens om någonting annat. Det behöver dock inte stå i anställningsavtalet, men arbetsgivaren gör absolut bäst i att skriva in att anställningen är en provanställning där, eftersom det annars kan vara mycket svårt att bevisa att anställningen inte ska gälla tillsvidare.

Utifrån förutsättningarna i din fråga kan du känna dig lugn med att ni avtalat om en tillsvidareanställning och inte om en provanställning, och avslutar hon då din anställning utan saklig grund så kan uppsägningen både ogiltigförklaras och grunda en skadeståndsrätt för dig (34 och 39 §§ LAS).

Jag hoppas att du känner dig nöjd med mitt svar, och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Josefin TjernellRådgivare
Hittade du inte det du sökte?