Preskriptionstider i ABM 07

2019-04-11 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag jobbar hos en vitvaruleverantör och vi har sålt och installerat ett antal vitvaror till ett stort byggföretag. Fakturan för detta skickades den 4/12 2018. De har motstridit fakturan av följande anledning; "Bifogad faktura reklameras härmed enligt nedanstående: Fodring är tillställd beställaren senare än 3 månader i enlighet med ABM 07. Slutbesiktning skedde 2018-05-30." Kan de reklamera en faktura på det sättet? Jag har läst så mycket av ABM 07 som ligger på nätet, och jag hittar ingenting om att en faktura måste skickas inom tre månader från utfört jobb, det låter helt galet. Tacksam för svar, vänligen S
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Villkoret i ABM 07 som köparen tycks hänvisa till i detta fallet är nummer 29. I villkor 29 står att säljarens krav preskriberas efter 21 månader om kraven gäller den ursprungliga köpesumman eller moms. För andra krav så som ersättning för ändringar eller tillägg så förfaller kraven efter 3 månader. Att ett krav preskriberas inom en viss tid innebär att man måste göra gällande kravet inom tidsfristen annars förfaller det. Om de levererade varorna var avsedda för entreprenad börjar preskriptionstiden löpa när entreprenaden godkänts.

Utan att veta mer om omständigheterna i det här fallet kan jag inte göra annat än att konstatera att köparen verkar ha gjort den bedömningen att de krav som era fakturor rör omfattas av den kortare preskriptionstiden på 3 månader och att denna började löpa den 30 maj. Detta skulle då innebära att kraven preskriberades den 30 augusti.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (721)
2019-04-24 Förtida upphörande av leasingavtal för företagsbil
2019-04-22 Får man köpa något och sälja det vidare?
2019-04-21 Jag köpte en maskin från en hemsida som skulle ha garanti. Vid leverans fanns inget garantibevis. Är det att anse som att maskinen är behäftad med fel?
2019-04-19 Rätt att få tillbaka pengar på produkten?

Alla besvarade frågor (68197)