Preskriptionstider för brott

2017-12-14 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har varit på samtal med polis för misstänkt ringa narkotika, grov olovlig körning och vållande till annans kroppsskada. Det har varit några förhör och polisen har skickat in förhören till åklagare. Det har fortfarande inte väckts något åtal och igår var det 2 år sedan detta skedde. Blir någon av punkterna då preskriberade då åtal inte väckts innan det gått två år, och slipper jag få vissa punkter i registret då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är kopplad till preskriptionstider för brott. När ett brott preskriberas innebär det att den misstänkte inte längre kan åtalas för brottet. Preskriptionstiden för brott regleras i 35 kap. brottsbalken. Längden på preskriptionstiden varierar beroende på hur långt straffet för brottet är.

Preskriptionstiden är:

Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,Tjugofem år för brott som kan ge livstid.

Ringa narkotikabrott regleras i 2 § Narkotikastrafflagen. Den som döms för brottet döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta innebär att brottet har en preskriptionstid på två år.

Grov olovlig körning regleras i 3 § Lag om straff för vissa trafikbrott. Den som döms för brottet döms till fängelse i högst sex månader. Detta innebär att brottet har en preskriptionstid på två år.

Vållande till kroppsskada regleras i 3 kap. 8 § brottsbalken. Den som döms för brottet döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta innebär att brottet har en preskriptionstid på två år.

Utifrån dina uppgifter i frågan kan det konstateras att alla brotten preskriberas två år efter händelsen. Detta innebär att du inte kan bli åtalad för dessa brott. I och med att du då inte kan dömas för brotten kommer det inte heller synas i belastningsregistret.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2706)
2021-11-29 Fråga om åtal eller åtalsunderlåtelse för ung lagöverträdare
2021-11-27 Vilket brott ska jaga ange i polisanmälan?
2021-11-27 Vad tar polisen hänsyn till när man har blivit anmäld för ett brott?
2021-11-26 När infördes lag på vapenlicenser?

Alla besvarade frågor (97413)