Preskriptionstider

2016-12-05 i Preskription
FRÅGA
Hur lång tid efter kan man kräva tillbaka pengar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det beror lite på vad för avtal eller rättsförhållande som orsakat skulden. Huvudsakligen är det det ursprungliga avtalet som styr hur skulden ska vara reglerad. Har avtalet varit muntligt eller det inte skett någon tidsreglering gäller som huvudregel tio år från datumet skulden uppstod om det är av ”jämlika parter” (dvs. näringsidkare till näringsidkare eller privatperson till privatperson). Är det en skuld du har till en näringsidkare gäller istället tre år.

Detta kan hävas genom att så kallade preskriptionsavbrott görs. De preskriptionsavbrott vi har i svensk rätt är något av nedanstående 1-3;

1. Gäldenären (den som ska betala skulden) erkänner skulden genom att betala av något på den eller att förklara för borgenären att man accepterar sin skuld.

2. Preskription avbryts genom att gäldenären får ett kravbrev eller en skriftlig påminnelse om skulden.

3. Borgenären (den som ska få pengarna) väcker talan i domstol eller går till kronofogden.

Görs ett preskriptionsavbrott börjar man räkna ny tid från datumet för avbrottet.

Det framgår inte vad för avtal som ligger till grund för din fråga och jag kan tyvärr inte hjälpa dig mer än såhär. Vill du ha hjälp i ett specifikt ärende kan du antingen kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka eller skicka in en ny fråga med fler detaljer.

Med vänlig hälsning.

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (562)
2020-11-26 Preskription av fordran och ackordsuppgörelse
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

Alla besvarade frågor (86900)