Preskriptionstidens start vid brott.

2020-11-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej. Börjar preskriptionstiden för ett brott ticka igång så fort den utförs, eller så fort brottsoffret märker av det eller känner det? Jag tänker, man kan ju våldta någon i sömnen drogad och denna upptäcker inte det förrän 20-30 år senare.
SVAR

Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga får vi undersöka preskriptionsregeln för brott i kap 35 BrB.

I dess 4:e paragraf föreskrivs det att preskriptionstiden börjar gälla från den dag då brottet begicks.
Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2536)
2021-01-20 Ångra Polisanmälan
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?

Alla besvarade frågor (88354)