Preskriptionstiden för våldtäkt mot barn begången år 1995?

2019-05-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hur lång tid är preskriptionstiden för våldtäkt på barn? Tänkte på domen som kom idag
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du syftar på domen angående våldtäkten mot en 8-årig flicka i Göteborg år 1995. I svaret kommer jag att hänvisa till brottsbalken, du hittar den här.

Vid tiden för brottet år 1995 var preskriptionstiden för brottet 15 år från den dag brottet begicks. Detta eftersom brottet kunde leda till fängelse i över åtta år. Med andra ord skulle brottet ha preskriberas år 2010. (Vid tiden för brottet gällande bestämmelser: 6 kap 3 § 1 st och 35 kap 1 § BrB)

År 2005 ändrades dock bestämmelserna kring preskription för brott begångna mot barn. Om offret var under 15 år vid tiden för brottet skulle preskriptionstiden, dvs 15 år, istället räknas från den dag barnet fyller 15 år. Detta skulle gälla även för brott begångna innan ändringen, så länge de inte hunnit preskriberas. Detta resulterade i att preskriptionstiden för gärningen år 1995 förlängdes till 2017. (Dåvarande bestämmelser: 35 kap 1 och 4 §§ BrB)

Ännu en ändring skedde år 2010 och det är denna som gäller idag. Preskriptionstiden ska nu inte börja löpa förrän barnet har fyllt 18 år. Liksom förra ändringen omfattade den även äldre brott som ännu inte preskriberats. Preskriptionstiden för våldtäkten mot flickan i Göteborg förlängdes därför ytterligare till år 2020. Därför var det möjligt att döma den tilltalade för brottet i år. (Nuvarande bestämmelser: se 6 kap 4 §, 35 kap 1 och 4 §§ BrB)

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2401)
2020-08-12 Är brottet att bjuda en person under 20 år på alkoholdrycker ett s.k mängdbrott?
2020-08-11 Vad syns i ett utdrag ur belastningsregistret vid jobb som personlig assistent?
2020-08-10 Lawline besvarar inte skolfrågor
2020-08-10 När gallras belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (82779)