Preskriptionstiden för skadeståndskrav på grund av brott

FRÅGA
HejKan jag fortfaranss yrka skadestånd i anledning av misshandel som har skett år 2007?Hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Skadestånd är en civilrättslig fråga, skadeståndstalan och skadeståndskrav faller under allmän fordringspreskription. Enligt 2 § har en fordran en preskriptionstid på 10 år. Denna tid börjar löpa från det att skadan uppkommer, alltså den dag misshandeln skedde. Detta innebär att ditt skadeståndskrav på grund av misshandeln är preskriberat.

Av 5 – 7 §§ preskriptionslagen framgår vissa omständigheter som avbryter preskriptionstiden (detta innebär att preskriptionstiden blir längre), dock kan inte jag redogöra för dem, med att det nödvändiga informationen inte framgår av frågan.

Med vänliga hälsningar,

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (147)
2019-08-11 Hur mycket kan man få i skadestånd vid en misshandel ?
2019-08-01 Kan en få ut skadestånd eller ekonomisk ersättning för brott en råkade ut för som barn? Hur lång tid efter brottet får man göra anspråk på ersättningen?
2019-07-24 Får jag riva sönder någon annans räkningar?
2019-07-09 Kan en ordningsvakt i tjänst erhålla skadestånd vid hot mot tjänsteman?

Alla besvarade frågor (72147)