FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB30/06/2022

Preskriptionstiden för ofredande

Hej! Ifall någon ofredar en person genom störande kontakter och personen ber om att få vara ifred, ett halvår senare kontaktas personen igen. Räknas preskribtionstiden då av från och med senaste kontakten eller första kontakten som togs med personen?

Lawline svarar

Hej och tack för att vänder dig till oss här på Lawline med din fråga!

Preskriptionstid för brott börjar löpa när brottet fullbordats

Olika preskriptionstider gäller för olika brott baserad på dess maxstraff (35:1 BrB). Ofredande som är ett brott vars strängaste straff kan bli ett års fängelse, har två års preskriptionstid. Preskriptionstiden börjar löpa när brottet fullbordades (35:4 BrB). Ofredande förutsätter antingen fysiskt antastande, störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande samt att dessa ska ha skett upprepade gånger (mängden beror såklart på allvaret av handlingarna) (4:7 BrB). Alltså när tillräckligt många sådana handlingar skett samt att denna gärning är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, har brottet fullbordats, varav preskriptionstiden börjar löpa.

Frågan alltså när brottet exakt fullbordats är något som måste bedömas från fall till fall i förhållande till ofredandets natur. Alltså vilken typ av ofredande som har skett, hur ofta samt hur grova handlingarna varit.

Hoppas det var svaret på din fråga!

Eles KarahalilovicRådgivare