Preskriptionstiden för en skuld till sin arbetsgivare om återbetalning av utbildning

Hej!

Hur lång är preskriptionstiden för ett avtal om återbetalning av kostnaden för en utbildning till arbetsgivaren,.

I avtalet förbindelser sig arbetstagaren att arbeta en viss tid (två år) efter den betalda utbildning.

Om arbetstagaren slutar i förtid och således ska återbetala kostnaden för utbildningen, men inte får något krav, när är kravet preskriberat?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av preskriptionslagen (PreskL).

Preskriptionslagen gäller eftersom du skriver att det rör sig om återbetalning av kostnaden för utbildningen och därmed har arbetsgivaren en fordran på arbetstagaren, arbetstagaren har dvs. en skuld till sin arbetsgivare (PreskL 1 §).

Preskriptionstiden är tio år

Den aktuella fordringen, dvs. skulden för kostnaden för utbildningen, preskriberas efter tio år då skulden uppkom (PreskL 2 § första stycket). Skulden kommer alltså preskriberas tio år efter att arbetstagaren slutade i förtid eftersom det var då som skulden uppkom.

Detta gäller under förutsättning att preskriptionen inte avbryts innan det har gått tio år.

Det ska dock även poängteras att avtalsfrihet gäller angående preskriptionstiden som utgångspunkt (PreskL 12 §). Arbetsgivaren och arbetstagaren kan därmed ha kommit överens om en längre eller kortare preskriptionstid. Eftersom du inte nämner något om detta så utgår jag från att preskriptionstiden inte är avtalad.

Preskriptionsavbrott

Som du nämner så kan preskriptionen avbrytas genom att arbetsgivaren ställer ett krav på betalning, men då gäller det att arbetstagaren får ett skriftligt krav eller en skriftlig varning från sin arbetsgivare (PreskL 5 § 2 p.).

Preskriptionen kan dock även avbrytas genom att arbetstagaren exempelvis gör en delbetalning av skulden eller erkänner att det finns en skuld till sin arbetsgivare på ett klart sätt (PreskL 5 § 1 p.). Därutöver kan preskriptionen avbrytas genom att arbetsgivaren väcker talan mot arbetstagaren gällande betalning i domstol eller hos exempelvis Kronofogdemyndigheten (PreskL 5 § 3 p.).

Under förutsättning att arbetsgivaren inte agerar alls på tio år för att få skulden betald enligt ovan, och inte heller arbetstagaren, så kommer alltså skulden bli preskriberad.

Sammanfattning

Skulden/fordringen, dvs. kravet på återbetalning för kostnaden för utbildningen, kommer preskriberas efter tio år om det inte sker ett preskriptionsavbrott. Genom att arbetsgivaren t.ex. ställer ett skriftligt krav på betalning så uppstår ett preskriptionsavbrott och tiden förlängs igen med tio år då.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika BjörnforsRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”