Preskriptionstiden för en kommersiell fordran

2019-01-31 i Preskription
FRÅGA
Hejsan! Vad innebär en kommersiell fordran? Varierar preskriptionstiden för en kommersiell fordran mellan två aktiebolag jämfört med exempelvis en vanlig fordran?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör preskription regleras i preskriptionslagen (1981:130).

1. Vad innebär en kommersiell fordran?
Med kommersiell fordran avser man oftast fall där borgenären har ett vinstsyfte. Med andra ord skulle man kunna säga att det är ett lån med ränta. En borgenär är en fordringsägare, som har en fordran på någon. Borgenären är alltså den som har lånat ut pengar.

2. Vad är preskriptionstiden för en kommersiell fordran mellan två aktiebolag?
En skuld kan preskriberas efter en viss tid om du inte har erkänt skulden eller om till exempel borgenären inte har avbrutit preskriptionstiden. Preskriptionstiden för en kommersiell fordran mellan två aktiebolag är tio år, enligt 2 § första stycket preskriptionslagen (1981:130).

3. Vad är preskriptionstiden för en vanlig fordran?
Detta beror på vad man menar med en "vanlig fordran". Men huvudregeln är att preskriptionstiden är tio år (se 2 § första stycket preskriptionslagen (1981:130)). Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalning av en sådan fordran (se 2 § andra stycket preskriptionslagen (1981:130)).

Observera att preskriptionstiden i fråga två för en kommersiell fordran mellan två aktiebolag är tio år, för att det rör sig om två näringsidkare.

Vänligen,

Claudia Lienert
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (466)
2019-05-17 Vem måste bevisa att kravbrev om skuld skickats ut?
2019-05-05 Preskriptionstid för borgensmans regressrätt
2019-04-30 När preskriberas böter och skadestånd?
2019-04-18 Hur lång tid har ett företag på sig att fakturera till ett annat företag?

Alla besvarade frågor (69196)