Preskriptionstiden för brott

2019-12-25 i Påföljder
FRÅGA
Vad är preskriptionstiden på brott som kan ge max 4 års fängelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskription av brott regleras i 35 kap. 1 § brottsbalken. Preskriptionstidens längd beror på hur långt straffet för brottet är.

Preskriptionstiden är:

Två år för brott som kan ge max ett års fängelse, Fem år, för brott om straffet är fängelse längre än ett år, men max två år. Tio år, för brott om straffet är fängelse längre än två år, men max åtta år. Femton år, för brott om straffet är fängelse på viss tid över åtta år. Tjugofem år för brott som kan ge fängelse på livstid.

Preskriptionstiden för ett brott som kan ge max fyra års fängelse är alltså tio år.

Brott som mord, dråp, folkmord, brott mot mänskligheten eller grov krigsförbrytelse, terroristbrott och försök till dessa brott har ingen preskriptionstid, om inte gärningspersonen var under 21 år när brottet begicks, se 35 kap. 2 § brottsbalken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Amanda Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll