Preskriptionstid villkorlig dom.

2017-04-30 i Påföljder
FRÅGA
Blev dömd för stöld fick ett strafföreläggande i början på mars värdet på varorna uppgick till 1500:- jag fick böter 11200:- plus 800 till brotsofferfonden 4 år villkorligt och hamnar ju då dessutom 10 år i belastnings registret.Nu har ju säkerligen domen vunnit laga kraft. Men känns ju så där med 10 år i belastningsregister tidigare är jag ostraffad och böterna betaldes på en gång.Så är det bara sköta sig i 10 år nu då ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Villkorlig dom är att anse som en tyngre påföljd än endast böter. Den som döms till villkorlig dom får en prövotid på 2 år under vilken personen ska leva skötsamt. (se 27:3-4§§ Brottsbalken).

En villkorlig dom gallras ut ur belastningsregistret efter 10 år enligt (se. p.4 17§ lag om belastningsregister).

Huruvida du missköter dig efter att du avtjänat din villkorliga dom påverkar inte preskriptionstiden. Om du begår nya brott varpå du döms till en påföljd får denna påföljd en egen titel i belastningsregistret med en egen preskriptionstid.

Alltså kan du inte påverka preskriptionstiden genom att sköta dig, men om du inte sköter dig finns det risk till att få ytterligare ett straff med en ny preskriptionstid.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Hälsningar,

Josefine Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1549)
2021-07-23 Straffet för olovlig körning vid återfall
2021-07-22 Hur lång tid måste gå mellan brotten för att det inte kan bli aktuellt med straffskärpning på grund av återfall?
2021-07-22 Vad är det längsta straffet för en 15-åring?
2021-07-21 Vad är mängdrabatt vid straff?

Alla besvarade frågor (94174)