Preskriptionstid vid ogiltigförklaring av uppsägning

FRÅGA
Hej, jag fick sparken från mitt gamla jobb 2 gånger när jag va hemma och va mammaledig. Första gången när jag väntade tvillingar och andra gången va det 2006. Orsaken va att jag fick gå på grund av arbetsbrist. Frågan är kan man stämma de efter så många år?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om vad som gäller vid uppsägning av en arbetstagare finner du i Lag om anställningsskydd (LAS).

Om en arbetstagare anser att en uppsägning har gått till på ett felaktigt sätt har arbetstagaren möjlighet att yrka att uppsägningen ska ogiltigförklaras. Arbetstagaren har även möjlighet att kräva skadestånd.

En arbetstagare som vill yrka på att en uppsägning ska ogiltigförklaras, måste meddela arbetsgivaren om detta senast två veckor efter det att uppsägningen skedde eller se till att ett fackförbund påkallar tvisteförhandling inom denna tidsperiod. Om sådan förhandling har påkallats måste talan om ogiltigförklaring väckas vid domstol senast två veckor efter att förhandlingen har avslutats. Detta framgår av 40§ första och tredje stycket LAS. Eftersom det har gått flera år sedan uppsägningen av dig skedde, har du dessvärre inte någon möjlighet att yrka på en ogiltigförklaring.

Detsamma gäller dessvärre för ett skadeståndsanspråk eftersom en arbetstagare som vill kräva skadestånd måste meddela arbetsgivaren om detta inom fyra månader från den tidpunkt uppsägningen skedde eller se till att ett fackförbund påkallar tvisteförhandling inom denna tidsperiod. Om sådan förhandling har påkallats måste talan om skadestånd väckas vid domstol inom fyra månader efter att förhandlingen har avslutats. Detta framgår av 41§ LAS.

Hoppas att detta besvarar din fråga.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1820)
2021-07-24 När har jag företrädesrätt till återanställning?
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?
2021-07-23 Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?

Alla besvarade frågor (94255)