Preskriptionstid vid condictio indebiti

2017-10-25 i Preskription
FRÅGA
Vid " condictio indebiti", hur länge efter att en felaktig utbetalning har skett kan ett försäkringsbolag kräva sina pengar tillbaka? Vad är preskriptionstiden för försäkringsbolaget?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänker först snabbt gå igenom vad som gäller vid condictio indebiti.

Huvudregeln vid condictio indebiti är att den felaktiga utbetalningen ska återgå. Det finns dock två undantag från denna huvudregel. Om ditt försäkringsbolag medvetet betalat ut den felaktiga summan är du inte skyldig att betala tillbaka pengarna.

Det andra undantaget innebär att mottagaren kan få behålla ett felaktigt utbetalt belopp förutsatt att denne "inrättat sig i god tro efter betalningen". Som exempel kan nämnas en arbetstagare som fått för hög lön utan att notera detta (god tro) och sedan till exempel spenderar pengarna eller på annat sätt ordnar sin ekonomi därefter (här inkluderas exempelvis även att man anpassar sitt sparande på ett bankkonto eller dylikt). För att betalningsmottagaren ska undgå återbetalningsskyldighet krävs det alltså både att kravet på inrättande är uppfyllt samt att mottagaren är i god tro.

Således, om du har noterat att du har erhållit ett felaktigt utbetalt belopp så anses du inte varas i god tro och försäkringsbolaget kan kräva tillbaka pengarna.

Nu till din huvudsakliga fråga. När det sedan gäller preskriptionstiden så finns det ingen särskild regel för preskriptionstiden gällande condictio indebiti. Därför bör den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen som är 10 år från fordrans tillkomst vara tillämplig i ditt fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (602)
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?
2021-08-29 När preskriberas ett borgensåtagande?
2021-08-17 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (95724)