Preskriptionstid vid condictio indebiti

Vid " condictio indebiti", hur länge efter att en felaktig utbetalning har skett kan ett försäkringsbolag kräva sina pengar tillbaka? Vad är preskriptionstiden för försäkringsbolaget?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänker först snabbt gå igenom vad som gäller vid condictio indebiti.

Huvudregeln vid condictio indebiti är att den felaktiga utbetalningen ska återgå. Det finns dock två undantag från denna huvudregel. Om ditt försäkringsbolag medvetet betalat ut den felaktiga summan är du inte skyldig att betala tillbaka pengarna.

Det andra undantaget innebär att mottagaren kan få behålla ett felaktigt utbetalt belopp förutsatt att denne "inrättat sig i god tro efter betalningen". Som exempel kan nämnas en arbetstagare som fått för hög lön utan att notera detta (god tro) och sedan till exempel spenderar pengarna eller på annat sätt ordnar sin ekonomi därefter (här inkluderas exempelvis även att man anpassar sitt sparande på ett bankkonto eller dylikt). För att betalningsmottagaren ska undgå återbetalningsskyldighet krävs det alltså både att kravet på inrättande är uppfyllt samt att mottagaren är i god tro.

Således, om du har noterat att du har erhållit ett felaktigt utbetalt belopp så anses du inte varas i god tro och försäkringsbolaget kan kräva tillbaka pengarna.

Nu till din huvudsakliga fråga. När det sedan gäller preskriptionstiden så finns det ingen särskild regel för preskriptionstiden gällande condictio indebiti. Därför bör den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen som är 10 år från fordrans tillkomst vara tillämplig i ditt fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”