Preskriptionstid: Statens fordran mot den enskilde

2019-07-22 i Preskription
FRÅGA
Hejom man fått en månad i fängelse och böter för en stolpe man kört sönder vad är preskitionstiden för böternapå denna stolpe som man dömts till att ersätta
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionstiden på fordran är, liksom de flesta fordringar till staten, fem år efter utgången av det kalenderår bötern förföll till betalning (3 § lagen om preskription av skattefordringar m m).

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (489)
2019-10-04 Vad är preskriptionstiden för ett skuldebrev?
2019-10-04 Anses det som ett preskriptionsavbrott att skriva under ett delgivningskvitto?
2019-09-29 Preskriptionstid för fordran mot konsument
2019-09-29 För hur långt tillbaka i tiden kan en privat hyresvärd kräva betalning för hyra?

Alla besvarade frågor (73670)