Preskriptionstid: Statens fordran mot den enskilde

2019-07-22 i Preskription
FRÅGA
Hejom man fått en månad i fängelse och böter för en stolpe man kört sönder vad är preskitionstiden för böternapå denna stolpe som man dömts till att ersätta
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionstiden på fordran är, liksom de flesta fordringar till staten, fem år efter utgången av det kalenderår bötern förföll till betalning (3 § lagen om preskription av skattefordringar m m).

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (511)
2020-02-04 När preskriberas en borgensförbindelse på en hyreslägenhet?
2020-01-25 Preskription av skuld till försäkringskassan
2020-01-14 Hur lång preskriptionstid gäller för hyresskuld, bankskuld och skuld till sjukvården?
2020-01-14 Får arbetsgivare kräva tillbaka extra månadslön 15 år senare?

Alla besvarade frågor (77140)