Preskriptionstid samt belastningsregister efter fängelsestraff

2019-06-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Vad är preskribitionstiden för försök till grov misshandel? Fängelsestraffet blev 2 år.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskription
Ett brott blir preskriberat när viss tid förflutit och innebär att personen inte längre kan straffas för brottet (35 kap. 1 § brottsbalken). Det framgår av din fråga att personen redan blivit dömd för brottet och har fått två års fängelse. Av den anledningen kan ingen preskription ske.

Belastningsregister
Jag misstänker att du egentligen var intresserad av att veta hur lång tid brottet syns i ditt belastningsregister. Fängelsestraff finns registrerade i belastningsregistret i tio år efter dagen för frigivning, därefter tas brottet bort från registret (17 § belastningsregisterlagen).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2166)
2019-07-15 Har man rätt att begära ut sitt belastningsregister?
2019-07-12 Kan jag dömas för (grovt) bokföringsbrott om jag av okunnighet bokfört bristfälligt?
2019-07-07 Går det att gallra uppgifter ur belastningsregistret i förtid?
2019-07-03 Är Sarm eller Sarms laglig ?

Alla besvarade frågor (71108)