Preskriptionstid privatlån mellan makar

2017-11-22 i Preskription
FRÅGA
Vad gäller för presskripstionstid för privat lån mellan makar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 2 § preskriptionslagen (PreskL) omfattas privatlån av den allmänna preskriptionsfristen på 10 år. Det innebär alltså att lånet preskriberas efter 10 år från dess tillkomst. Detta förutsätter dock att fordringsägaren inte vidtar någon preskriptionsavbrytande åtgärd, då det innebär att preskriptionstiden räknas om från början enligt 5 § och 6 § PreskL. De preskriptionsavbrytande åtgärderna är följande:

Preskription avbryts genom att

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackordJag hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!
Beatrice Walldov
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (611)
2021-12-05 När inträder preskription?
2021-12-04 När preskriberas en skuld på inkasso från år 1990 med tillhörande räntor?
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.

Alla besvarade frågor (97723)