Preskriptionstid privatlån mellan makar

Vad gäller för presskripstionstid för privat lån mellan makar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 2 § preskriptionslagen (PreskL) omfattas privatlån av den allmänna preskriptionsfristen på 10 år. Det innebär alltså att lånet preskriberas efter 10 år från dess tillkomst. Detta förutsätter dock att fordringsägaren inte vidtar någon preskriptionsavbrytande åtgärd, då det innebär att preskriptionstiden räknas om från början enligt 5 § och 6 § PreskL. De preskriptionsavbrytande åtgärderna är följande:

Preskription avbryts genom att

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackordJag hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!
Beatrice WalldovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo