Preskriptionstid & preskriptionsavbrott för fordringar mellan privatpersoner

2015-05-09 i Preskription
FRÅGA
En äldre bekant lånade 1985 ut en stor summa pengar. På ett handskrivet A4 skrevs ett avtal där gäldenären lovade att betala tillbaka summan inom en vecka. Pengarna har ännu inte betalats tillbaks och idag 30 år senare vill min bekant via domstol kräva tillbaks pengarna. Vilka är utsikterna för min bekant att via domstol lyckas få tillbaks pengarna. Existerar det någon preskriptionstid på sådana här typer av ärenden.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Fordringar mellan privatpersoner preskriberas 10 år efter tillkomsten, enligt preskriptionslagens 2 §. Det går dock att bryta preskriptionstiden innan 10 år har gått, vilket kallas preskriptionsavbrott. Om preskriptionsavbrott sker börjar en ny preskriptionstid att löpa, och på så sätt förlängs tiden för borgenären (personen som lånat ut pengarna) att kräva betalning.

Preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt, vilket regleras i 5-6 §§ i preskriptionslagen.
Gäldenären (den som lånat pengarna) kan å sin sida erkänna skulden genom att exempelvis betala ränta eller amortering på skulden, lova att betala eller be om en avbetalningsplan. Borgenären å sin sida kan ge gäldenären ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden, alternativt gå till domstol eller Kronofogden för att kräva in skulden.

I din bekants fall krävs alltså att någon form av preskriptionsavbrott skedde inom 10-årsperioden från det att pengarna lånades ut år 1985. Skedde ett sådant avbrott inom tidsramen startades en ny preskriptionstid som i sin tur måste ha föranlett ett preskriptionsavbrott inom den nya 10-årsperioden. Samma sak gäller för period nummer tre och så vidare.

Har det alltså någon gång under tiden från det att pengarna lånades ut år 1985 gått en period om 10 år som inte har brutits genom preskriptionsavbrott, är skulden preskriberad. Har preskriptionsavbrott däremot skett enligt reglerna ovan kvarstår skulden, och din bekant kan således kräva in pengarna.

Det lättaste sättet att kräva in betalning av en skuld är att begära betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta förfarande regleras i 2 § i lagen om betalningsföreläggande. Om gäldenären bestrider detta kan dock ärendet skickas vidare till tingsrätten. Inför en eventuell process är det bra att samla in så mycket bevismaterial som möjligt,

såsom bekräftelser på mottagna kravbrev och liknande, för att visa att fordringen inte har preskriberats.

Hoppas att svaret kan vara till hjälp!

Vänligen,

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (540)
2020-07-29 Hur sent kan man få ersättning för ärr?
2020-07-27 Preskriptionstid för skadestånd
2020-07-25 Konstanta preskriptionsavbrott
2020-07-20 Hur lång tid gäller en fordran?

Alla besvarade frågor (82629)