Preskriptionstid personskada

FRÅGA
Jag bröt 3 ben i min hand när jag var 13 och handen läkte fel. Jag har nu värk och nedsatt funktion i den handen 7 år senare. Kan jag få någon typ av ersättning för detta eller har det gått för lång tid?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vid ersättning för personskada gäller som huvudregeln den vanliga tioåriga preskriptionstiden som går att utläsa ur 2 § Preskriptionslagen. Därav bör en skada anmälas så fort som möjligt för att du ska rätt till ersättning.

Vissa försäkringsbolag ger ersättning för funktionsnedsättning. För att få ersättning funktionsnedsättning som skett vid en olycka måste du ha en olycksfallsförsäkring. De flesta försäkringsbolag kräver att du har uppsökt läkarvård i anledning av din funktionsnedsättning. Gemensamt för alla försäkringsbolag är att du måste vänta 1-2 år efter funktionsnedsättningens tillkomst innan en eventuell ersättning kan lämnas.

Eftersom det endast har gått 7 år så är inte din rätt att anmäla skada preskriberad och du skulle således kunna ha framgång vid ett eventuellt skadeståndsanspråk.

Behöver du ytterligare hjälp med ärendet, exempelvis att formulera ett skadeståndsanspråk, eller om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (351)
2021-05-24 Vilka kostnader kan ersättas när hund skadas?
2021-05-07 Ersättning från staten vid felaktigt beslut om beslag - Polismyndigheten
2021-04-30 Skadestånd vid sakskada
2021-04-30 Skadestånd för sakskada

Alla besvarade frågor (93196)