Preskriptionstid på skulder

2016-11-21 i Preskription
FRÅGA
Hej, Far och dotter har haft ett handelsbolag tillsammans som gick i konkurs 2008. Det finns fortfarande skulder, några är under betalning (uppgörelse med inkassobolag). En större skuld från Almi finns kvar, där handläggaren från inkassobolaget är svår att prata med, skulden är skickad till kronofogden. Kontakt togs med handläggaren och skulden bestreds med hänvisning till preskriptionstiden. Handläggaren ville då eventuellt komma överens. Vem beslutar om skulden kan avskrivas med hänvisning till preskriptionstid? Hur gör man för att få saken prövad? Hälsningar Britt-Mari
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utgångspunkten är att skulder preskriberas efter 10 år, enligt 2 § i Preskriptionslagen (1981:130). Om det är en fordran mot en konsument, det vill säga mot en privatperson, preskriberas en skuld efter 3 år. Om det är skulder från handelsbolaget som frågan rör, så torde inte dessa skulderna vara preskriberade om de är uppkomna 2008. Vidare avbryts preskriptionstiden enligt 5 § ovan nämnda lag, om gäldenären (den som är skyldig pengar) på något vis erkänner skulden, eller om borgenären (den som har rätt att kräva betalning) skickar ett skriftligt krav till gäldenären.

Om det uppstår oenigheter om huruvida en skuld är preskriberad eller inte, kommer detta inledningsvis hanteras så att kronofogden kommer att kontakta er på begäran av borgenären. Om du eller dina familjemedlemmar anser att skulden är preskriberad, så skall ni meddela myndigheten om detta. Borgenären får sedan välja om denne vill överlämna ärendet till tingsrätten, som har att pröva vem som har rätt.

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.

Jag hoppas er situation ordnar upp sig!

Vänliga hälsningar,

Carl William Ahlberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (556)
2020-10-19 Är min skuld preskriberad?
2020-10-17 Skriva på avbrytande av preskription?
2020-10-16 Hur länge kan de kräva betalning?
2020-10-12 När preskriberas en konsumentfordran?

Alla besvarade frågor (85144)