Preskriptionstid på olaga hot

FRÅGA
Hej kan jag stämma en narcissistisk mamma för olaga hot om det hände för ca 15 år sedan?Har skämtsamt och psyksjukt fått höra "då väcker jag dig med en hammare" med ett äckligt sjukt leende kanske 40 gånger under min uppväxt och annars finns det inte mkt att gå på som eventuellt är olagligt då narcissism tyvärr inte är olagligt även om hon förstört mitt liv.Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olaga hot regleras i BrB 4 kap. 5 §, se här. För normalgraden av det brottet kan man dömas till max 1 års fängelse, vilket betyder att i normala fall så är preskriptionstiden för brottet 2 år från den dagen då hotet uttalades, se BrB 35 kap 1 §, se här. Med preskription menas att personen som utfört brottet inte längre kan dömas till påföljd för det.

Att preskriptionstiden har passerats innebär dock inte att du inte längre kan föra talan om skadestånd gentemot din mamma. Skadestånd på grund av brott kan utgå enligt SkL 2 kap 3 § (här). Bestämmelsen stadgar att den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1019)
2020-09-26 Grov kvinnofridskränkning och dubbel bestraffning
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot

Alla besvarade frågor (84400)