Preskriptionstid på olaga frihetsberövanden

FRÅGA
Vad är preskriptionstiden på olaga frihetsberövande?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Olaga frihetsberövanden regleras i Brottsbalken och dess 4 kap 2 §. Där anges det att straffet är lägst 1 års fängelse och max 10 års fängelse.

Preskriptionstiden av brott regleras i 35 kap Brottsbalken, BrB. 35 kap 1 § 4 pt. bestämmer att för brott som har ett max-straff på 8 år eller mer i fängelse har en preskriptionstid på 15 år vilket alltså betyder att det är en preskriptionstid på 15 år som gäller för olaga frihetsberövanden.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1092)
2021-01-19 Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
2021-01-18 Hur kan jag gå tillväga om jag blir utsatt för hot?
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?

Alla besvarade frågor (88318)