Preskriptionstid på fordringar

2016-08-07 i Preskription
FRÅGA
Hej,Jag har en enskild firma inom livemusik branschen och har av olika anledningar missat att fakturera flera uppdragsgivare, de flesta är företag men även privatpersoner.Några uppdrag/jobb har hunnit bli så gamla som flera år så min undran lyder -Hur lång tid efter avslutat uppdrag, enligt lag, kan man fakturera?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En grundregel angående preskription av fordringar är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, efter 10 år kan du alltså inte längre kräva att få betalt (se 2 § preskriptionslagen). Preskription används här som ett skydd för gäldenärer (uppdragsgivarna) så att de inte i all evighet ska behöva oroa sig över att du ska kunna kräva de på pengar. Men under de första 10 åren har du alltid rätt att kräva betalning.

Det är därför viktigt att få en uppfattning om när fordringarna uppkom. Det finns inga lagregler om när en fordran ska anses vara uppkommen. Istället kan man se till praxis från Högsta domstolen som säger att en fordrans preskription bör räknas ifrån tiden då avtalet uppkom.

Rättsläget tycks vara så att det inte spelar någon roll huruvida du har fakturerat uppdragsgivarna eller inte. Din fordran på dem uppkom i samband med att ni ingick ert avtal.

Det finns även en omständighet som kallas preskriptionsavbrott, som kan vara relevant i din situation. Det innebär i stora drag att ifall du har påmint uppdragsgivaren om den fordran du har på bolaget/personen, börjar preskriptionstiden om på nytt (se 5 § preskriptionslagen).

Sammanfattningsvis, ifall uppdragen inte gjordes för längre än 10 år sedan borde du fortfarande ha rätt att kräva betalning. Att du skickar fakturan bör räknas som ett preskriptionsavbrott, efter du fakturerat har du alltså ytterligare 10 år på dig innan din fordran preskriberas.

Om jag har missuppfattat din fråga på så sätt att det är uppdragsgivarna som har fordringar på dig gäller samma fast åt motsatt håll. Då är du gäldenär och efter 10 år behöver du inte längre oroa dig över att tvingas betala.

Hoppas att detta har varit svar på din fråga.
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (568)
2021-01-15 Vad är giltighetstiden för tillgodokvitton?
2021-01-14 Bör jag bestrida återbetalning för ett CSN-lån som bör vara preskriberat?
2020-12-31 Preskriptionsavbrott.
2020-12-30 Preskription av konsumentfordran

Alla besvarade frågor (88198)