FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription09/02/2015

Preskriptionstid på fordringar

Jag köpte en container för snart 2år sedan. Fick faktura 2015-02-09. Vad är det för preskiberings tid för fakturering för enskilda köp?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Preskriptionen på en fordran beror lite på vilka som är parter i avtalet, dvs. om kunden är konsument eller inte, se 2 § preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130#R2 .

För konsumentfordringar är preskriptionen tre år, dvs. om en konsument köpt en vara eller tjänst av en näringsidkare (företagare).

Fodringar mellan privatpersoner preskriberas efter tio år, dvs. om en privatperson har köpt en vara eller tjänst av en privatperson. Detsamma gäller om en näringsidkare har köpt en vara eller tjänst av en annan näringsidkare.

Mottagande av faktura räknas som ett preskriptionsavbrott, vilket innebär att en ny frist om tre eller tio år inträder, se 5-6 §§ preskriptionslagen.

Således har preskriptionstiden inte löpt ut varken om det handlar om konsument-näringsidkare, privatperson-privatperson eller näringsidkare-näringsidkare, eftersom det enbart gått två år sedan köpet. Du är därmed fortsatt betalningsskyldig för containern och måste betala fakturan.

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?