Preskriptionstid - ogiltigförklara uppsägning

Hej! Jag känner att jag har blivit uppsagd på felaktiga grunder och undrar hur preskriberingstiden ser ut? Min AG påstod att han betraktade att jag sagt upp mig själv pga att jag inte haft kontakt med honom under en viss period. Jag har tydliga bevis som påvisar motsatsen och som dessutom besvarar hans frågor. Jag skickade ett Mail dagen efter (efter ett samtal med facket) och klargjorde att så var inte fallet men undrar nu om jag kan söka skadestånd. Facket menar att 7 dagar att kräva något annars så preskriberas allt, jag undrar om det stämmer.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du är en arbetstagare som upplever att din uppsägning inte har gått rätt till, samt om och när du kan söka om att få uppsägningen ogiltigförklarad. För att besvara din fråga ska jag hänvisa till  lagen om anställningsskydd (LAS).


Vad kan du göra?

Om du som arbetstagare anser att din uppsägning har gått till på fel sätt, kan du yrka att uppsägningen ska ogiltigförklaras samt eventuellt kräva skadestånd. Detta måste enligt LAS § 40 st 3 göra senast två veckor efter att uppsägningen ägde rum. Under denna tid kan du se till att ett fackförbund påkallar en tvisteförhandling.


Förutsatt att en sådan förhandling påkallas och inte har varit framgångsrik, kan du väcka talan vid domstol. Detta måste ske senast två veckor efter att förhandlingen har avslutats.


För ditt skadeståndsanspråk gäller enligt LAS § 41 en preskriptionstid på fyra månader från den tidpunkt då uppsägningen ägde rum eller du såg till att fackförbundet påkallade en tvisteförhandling.


Om du har flera frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.


Med vänlig hälsning,

Samer MajidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”