Preskriptionstid och studielån

2020-08-18 i Preskription
FRÅGA
Vi är utlandsboende och min fru har studielån sedan 1991, hur fungerar det med preskriptionstiden på 25 år, behöver vi inte betala lånen mer?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Preskriptionslagen och studiestödslagen är tillämplig på din situation. Jag utgår ifrån att din fru har fått studielån från den centrala studiestödsnämnden (CSN).

Allmänt om preskriptionstid och studielån

Preskription innebär att långivaren förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskriptionslagen). Långivaren kommer alltså inte kunna kräva att din fru betalar om fordran har preskriberats. Preskriptionstiden för studielån är som du själv säger 25 år, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (6 kap. 12 § studiestödslagen). Att preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid löper från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslagen).

Preskriptionstiden på 25 år tillämpas endast på fordringar som inte har preskriberats före den 1 juli 2011 ( innan preskriptionstiden ändrades till 25 år för studielån så var den 10 år).

Hur kan en preskription avbrytas?

Som sagt börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för avbrottet. Därför är det viktigt att undersöka om det har skett ett ett preskriptionsavbrott och sådana fall när avbrottet skedde. Bara för att det har gått 25 år från att fordran tillkom så betyder de inte att den har preskriberats eftersom det kan har skett ett eller flera avbrott.

Preskription avbryts genom att:

-Låntagaren utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot långivaren

-låntagaren får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från långivaren eller,

-långivaren väcker talan mot låntagaren eller annars åberopar fordringen gentemot låntagaren vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

(5 § preskriptionslagen).

Alltså avbryts preskriptionen exempelvis om CSN skickar betalningspåminnelser till din fru eller om din fru betalar en del av skulden.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Elin Andrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (617)
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?
2021-12-30 Preskription av borgensåtagande

Alla besvarade frågor (98573)