FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription11/04/2015

Preskriptionstid och ränta

Jag har som privatperson en fordran mot ett AB (enmansbolag) sedan 2007-08-31.

Vilken preskriptionstid gäller och vilken ränta kan jag kräva? Ingen ränta har avtalats i skuldebrevet.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Huvudregeln ifråga om fordringar är att dessa preskriberas tio år efter tillkomsten, 2 § 1 st. preskriptionslagen (PreskrL). I din situation är ingen undantagsregel tillämplig och fordran preskriberas därför den 31 augusti 2017.

Om ingen ränta är avtalad gäller räntelagens bestämmelser. Den dröjsmålsränta borgenären kan göra gällande enligt lagen anges i 6 §, dvs. "en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av åtta procentenheter." I skrivande stund är referensräntan 0 %, vilket innebär att dröjsmålsräntan endast uppgår till 8 %.

MVH

Lawline RådgivareRådgivare