Preskriptionstid och preskriptionsavbrott

Hej

Häromdagen fann vi i kvarlåtenskapen efter min mor, en revers som jag skrivit under 2000-10-19. I texten står att reversen ska återbetalas vid anmodan. Ingen sådan anmodan har förekommit. Inget datum för återbetalning finns angivet. Dödsboet är avslutat. Jag har läst att preskriptionstiden är 10 år om den inte brutits tidigare. Kan jag dra slutsatsen att reversen/skulden är preskriberad?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som reglerar preskription återfinns i Preskriptionslagen (1981:130).

Huvudregeln vad gäller preskription är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, enligt 2 § st. 1 preskriptionslagen. Undantaget till huvudregeln om 10 år återfinns i samma paragraf och hänvisar till att 10 års regeln inte gäller om det har skett ett preskriptionsavbrott mellan. Ett preskriptionsavbrott sker genom att (enligt 5 § preskriptionslagen):

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären

2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller

3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Om ett preskriptionsavbrott har skett så löper en ny preskriptionstid enligt 2 § (alltså 10 år till) från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslagen).

Om du vet med dig att inget preskriptionsavbrott skett sedan 2000 så gick preskriptionstiden ut 2010-10-20. (Preskriptionsdagen räknas enligt Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid och därav löper preskriptionen ut 2010-10-20 och inte 2010-10-19).

Sammanfattningsvis är huvudregeln att preskriptionstiden är 10 år ifall inget preskriptionsavbrott skett tidigare.

Om inget preskriptionsavbrott skett kan du således dra slutsatsen att reversen är preskriberad.

Om du har följdfrågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta mig på isabella.vasiliou@lawline.se så återkommer jag så fort jag kan!

Vänligen,

Isabella VasiliouRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”