Preskriptionstid och gallring från belastningsregister - Övergrepp i rättssak

2017-08-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
FemTidigare i maj månad 2016 blev jag dömd för att framfört min bil onykter vilket jag förnekade,låg i min säng när polisen stormade in i mitt hus, att bilen var i Lilla Edet togs ingen hänsyn fick 2 mån fängelse. Den personen som skulle följt bilen ljög? Vad som hände vid rättegången var jag frågade advokaten har inte målägare kommit än,då svaret ha sitter på soffan bredvid, jag frågade advokaten får man fota här? tja det är inget fotoförbud i väntsalen, jag gick till bänken och tog ett foto på honom då han ej var sig lik från Facebook han frågade varför ja fotade jag svarade det kanske du tids nog får reda på, jag blir åtalad döm till en månads fängelse för övergrepp i rättssak?? Som jag icke ämnar göra. Vad är preskriptionstiden? för denna förfärliga händelse!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga samt stort tack för att du använt en av våra Expresstjänster!

Preskriptionstiden är den tid från det att ett brott har blivit begånget tills det att man inte längre kan ställas ansvarig för brottet. Har preskriptionstiden gått ut kan man inte längre bli anmäld och dömd för handlingen. Längden av preskriptionstiden beror på hur långt straffet för brottet är enligt straffskalan. Det kvittar vilken påföljd man själv har blivit dömd till, och det man tittar på är alltså straffskalan i brottsbeskrivningen. Preskriptionstiden regleras i 35 kap 1 § Brottsbalken och anger att preskriptionstiden är:

- Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,
- Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,
- Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,
- Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,
- Tjugofem år för brott som kan ge livstid.

Övergrepp i rättssak i normalgraden är ett brott som kan ge max 4 år fängelse. Detta innebär att preskriptionstiden för det brottet är 10 år. Således kan man efter 10 år från gärningen inte bli dömd för brottet längre. Har man redan blivit dömd inom denna tiden så spelar preskriptionstiden ingen roll utan det som då kan bli intressant är när brottet försvinner från ens belastningsregister. Jag tolkar därför din fråga som att du frågar om hur länge brottet finns kvar i ditt belastningsregister, och alltså inte hur lång preskriptionstiden är.

Vid vilken tidpunkt brottet försvinner från belastningsregistret beror på vilket straff man har fått. I ditt fall handlar det om fängelsestraff, och i så fall kommer brottet att gallras från ditt belastningsregister 10 år efter det att du frigavs. Så alltså, 10 år från den dagen då du släpptes fri från fängelset. Detta regleras i 17 § Lag om belastningsregister.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Är något i mitt svar oklart är du självfallet varmt välkommen att kontakta mig på cornelia.najafi@lawline.se.

Allt gott och lycka till fortsättningsvis.

Cornelia Najafi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2638)
2021-07-27 Vad ska jag göra om jag utsätts för olovlig identitetsanvändning och förtal?
2021-07-25 Ny lag om störande musik
2021-07-25 Vinna mål i domstol
2021-07-21 Får jag flytta min f.d. partners kvarlämnade egendom?

Alla besvarade frågor (94235)