Preskriptionstid och avbrott vid konsumentfordran

Har en fråga angående preskriptionstid.

Jag har en skuld som är en konsumentskuld och tiden är flera år över 3 år men jag har börjat betala denna skuld utan vetskapen att preskription var aktuell och undrar nu om jag behöver fortsätta betala denna skuld.

Jag betalar till ett inkassobolag varje månad (som påbörjades långt efter preskriptionstid) och de hävdar att eftersom jag har en avbetalningsplan på det så ses det som ett avbrott på preskriptionstiden fast den redan löpt ut innan jag påbörjade min avbetalning till dem.

Stämmer det att jag måste fortsätta betala denna skuld fast tiden för preskription har fallit långt över 3 år.

Är detta något ni har ett klart svar på och kan tänkas hjälpa mig med är jag väldigt tacksam.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Reglerna om preskriptionstid finns i preskriptionslagen som du hittar här. Det stämmer att en konsumentfordran förfaller efter tre år och att skulden inte längre kan drivas in efter att denna tid har passerat. Det spelar ingen roll att du efter denna tid betalat en del av skulden.

Vad som inte framgår av din fråga är om du under preskriptionstiden fick något skriftligt krav eller erinran om fordringen. Ett sådant innebär nämligen ett preskriptionsavbrott och då löper en ny preskriptionstid på tre år från det datum du mottog påminnelsen. I så fall har inkassobolaget rätt att ta betalt. Preskriptionsavbrott kan också ske genom att du betalar eller erkänner fordringen eller att borgenären väcker talan mot dig under preskriptionstiden.

Vänligen,

Pernilla FrimanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo