Preskriptionstid och arv av skulder

2021-04-14 i Preskription
FRÅGA
Hej. Jag är 60 år gammal och hade för 30 år sedan ett handelsbolag med min make. Olika Inkassobolag skickar regelbundet krav på påstådda skulder från 1990-talet som jag inte ens minns! Långtidsbevakning. Borde de inte ha preskriberats vid det här laget?Min man gick bort för ett par år sedan. Jag jobbar som massör med minimal osäker inkomst och vet att jag aldrig kommer att kunna betala något, då jag inte ens är säker på att jag kan få ihop till mina egna utgifter varje månad. Därför blir jag stressad och brukar ignorera inkassobreven... Räntorna har blivit helt astronomiska på dessa påstådda skulder. Kan jag göra något för att bli av med det här? Vad händer när jag dör? Kan mina barn drabbas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret är: Ja, du kan bli skyldig att betala skulderna men dina barn kommer inte drabbas vid din bortgång (förutsatt att de inte hade någon roll i bolaget), de ärver inte dina skulder. Det är en avancerad fråga du ställer och även om jag kommer svara efter bästa förmåga rekommenderar jag att du vänder dig till en yrkesverksam jurist.

Juridisk utredning - Din betalningsskyldighet

I ett handelsbolag är man solidariskt och personligt ansvarig för bolagets skulder (2 kap. 20 § Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag). Det innebär företagen som bolaget blev skyldig pengar kan kräva pengar av dig. Jag utgår i mitt svar från att ni satte bolaget i konkurs på 1990-talet. När bolaget gick i konkurs ska de pengar som fanns i bolaget ha använts till att betala av de skulder bolaget hade och de skulder som pengarna inte räckte till ska du och din man blivit ansvariga för.

Huvudregeln (det som generellt gäller) är att fordran preskriberas efter 10 år (2 § preskriptionslagen, prskL). Det innebär att man inte längre är skyldig företaget pengar. Men det finns ett undantag för om ett preskriptionsavbrott skett (5 § prskL). Ett preskriptionsavbrott kan vara att företaget skickat ett brev eller att du betalat in pengar. Det spelar ingen roll om du läst breven utan det viktiga är att du har fått dem. Har bolaget skickat brev till dig men din man har öppnat dem eller slängt dem har är det fortfarande ett preskriptionsavbrott. Min bedömning är att det inte räcker att de skickat ett brev till ert bolag (förutsatt att det sattes i konkurs) eller till din man utan att för att de ska kunna kräva pengarna av dig måste de ha skickat ett brev till adresserat till dig. De ska då ha skickat brev 10 år efter att fordran kunnat göras gällande (d.v.s. förfallit till betalning) och sedan inom 10 år efter det. Man kan på så vis se till att en skuld aldrig försvinner. För att man ska anse att ett preskriptionsavbrott har skett krävs att du har haft ett sådant brev tillhanda, d.v.s. det har legat i din brevlåda. Eftersom brev kan försvinna i posten räcker det inte att att företaget skickat ett brev utan de måste visa att du har fått ett brev, antingen genom att skicka det rekommenderat eller genom att skicka flera brev till din folkbokföringsadress (det är osannolikt att flera brev försvinner i posten), NJA 1996 s. 809. Kontentan av detta är att om bolagen har skickat breven som de ska (vart 10:e år och adresserat till dig) är du skyldig att betala pengarna. Bolagen är skyldiga att visa detta.

Juridisk utredning - Dina barns betalningsskyldighet

Jag kommer här att utgå från att dina barn inte hade någon roll i bolaget och att du inte längre försörjer dem. Dina barn ärver inte dina skulder utan vid din bortgång används de tillgångar som finns till att betala av de skulder du hade. Om det är så att skulderna är större än de tillgångar du hade kan dina barn bli arvsslösa men de blir aldrig skyldiga att betala dina skulder. Det som kan hända är att om du gett dina barn pengar större mängder pengar/egendom nära tidpunkten för din bortgång kan de bli skyldiga att lämna tillbaka dem (7 kap. 4 § ärvdabalken) den kan även tvingas betala eventuella begravningskostnader (det kan du läsa mer om här).

Min rekommendation

Min rekommendation är att du i första hand vänder dig till en yrkesverksam jurist för att reda ut huruvida du är skyldig att betala skulden, du kan boka tid hos lawlines jurister här. Är det så att du saknar ekonomiska möjligheter att anlita en jurist rekommenderar jag att du kontaktar kommunens skuldrådgivning, det är gratis och de kan hjälpa dig hitta den bästa lösningen och hjälpa dig förhandla ner räntorna. Du kan läsa mer om det här. För att hitta skuldrådgivningen i din kommun behöver du bara googla på din kommuns namn och skuldrådgivning, t.ex. Lund skuldrådgivning.

Hoppas detta var till hjälp och lycka till!

Ebba Planting
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (604)
2021-10-13 Hur länge är ett skuldebrev giltigt?
2021-09-28 När preskriberas fordringar mot företag och konsumenter?
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?

Alla besvarade frågor (96402)