Preskriptionstid mellan privatpersoner

2017-07-31 i Preskription
FRÅGA
Efter hur många år upphör en skuld att gälla mellan privata personer om man har inte fått nån påminnelse eller krav av långivaren under 13 år.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Preskriptionstiden för fordringar mellan två privatpersoner är 10 år enligt preskriptionslagens 2 §. Det förutsätter dock att ett sk. preskriptionsavbrott inte har skett under perioden, d.v.s. ett agerande från borgenären (långivaren) som bryter preskriptionen och påbörjar en ny 10-årig preskriptionsperiod. Preskriptionsavbrott regleras i lagens 5 § och 6 § och kan ske genom att gäldenären (låntagaren) på något sätt erkänner sin skuld, t.ex. genom att betala ränta, eller genom att borgenären skriftligen kräver in eller påminner om skulden. Har ett preskriptionsavbrott inte skett inom 10 år från fordrans uppkomst är den preskriberad.

Enligt informationen i frågan verkar skulden således vara preskriberad, då 13 år verkar har passerat utan ett preskriptionsavbrott.

Med vänlig hälsning,

Anton Olenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (602)
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?
2021-08-29 När preskriberas ett borgensåtagande?
2021-08-17 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (95746)