Preskriptionstid kreditavtal, kreditkort, banklån med konsument

Hej,

I november 2013 flyttade jag till Finland. När jag flyttade till Finland gjorde jag ingen adressändring till min finska adress och jag meddelade inte min utlandsflytt till Skatteverket. I januari 2014 tog jag en kredit hos Eurocard då jag hade ett beviljat kreditutrymme hos Eurocard på 60 000 kr. I mars 2014 tog jag en kredit hos Swedbank då jag hade ett beviljat kreditutrymme hos Swedbank på 45 000 kr. Mellan januari/mars 2014 och januari/mars 2018 har jag inte mottagit någon faktura, påminnelse, kravbrev eller inkassokrav från Eurocard och Swedbank på min finska folkbokföringsadress i Esbo. Då det har gått fyra år och preskriptionstiden för konsumentfordringar är tre år enligt Preskriptionslag (1981:130) 2 § 2 st, tog jag kontakt med Eurocard och Swedbank i maj 2018 via brev och krävde att mina kreditskulder skulle preskriberas. I början av juni 2018 fick jag svar från Eurocard att de vägrade preskribera min kreditskuld då jag hade skenbosatt mig i Sverige och att de skulle gå vidare med ärendet till finsk domstol för att kräva mig på betalning. I mitten av juli 2018 fick jag svar från Swedbank att det hade skett preskriptionsavbrott då de i september 2014 ansökte om verkställighet hos Kronofogden, de hävdade att preskriptionsavbrottet var på obestämd tid, därmed hade de rätt att kräva mig på betalning för min kreditskuld. Vad gäller i min situation?

Tack på förhand.

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Då det har gått fyra år och preskriptionstiden för konsumentfordringar är tre år enligt Preskriptionslag (1981:130) 2 § 2 st

Treårig preskription för konsumentfordringar gäller inte när avtalet grundar sig på ett löpande skuldebrev. Detta gäller bankån, tillgängliga krediter på nätet, kreditkort m.m. Nästan alla kreditinstitut använder sig av kreditavtal som utgör s.k. löpande skuldebrev. Ett löpande skuldebrev innebär att kreditinstitutet får överlåta eller pantsätta skulden utan ditt samtycke. Om du t.ex. är skyldig en bank 10 000 kr, så kan banken sälja skulden till ett inkassobolag för 8 000 kr. Om det är ett löpande skuldebrev så framgår det av dina kreditavtal. Det ska stå något om överlåtelse eller pantsättning av fordran eller liknande. Det medför att preskriptionstiden är 10 år. Detta framgår av i slutet av stycket på den lagbestämmelse som du har angett. Du har säkert hittat motsatt svar på nätet men det är felaktigt. Det verkar emellertid inte som att kreditinstituten har ifrågasatt att preskriptionstiden är tre år. Var därför medveten om detta om kreditinstituten helt plötsligt anser att skulderna inte är preskriberade.

I november 2013 flyttade jag till Finland. När jag flyttade till Finland gjorde jag ingen adressändring till min finska adress och jag meddelade inte min utlandsflytt till Skatteverket. inte mottagit någon faktura, påminnelse, kravbrev eller inkassokrav från Eurocard och Swedbank på min finska folkbokföringsadress

I det svenska registret verkar du ha varit folkbokförd i Sverige eftersom du inte anmälde din flytt till Finland. Det räcker då att kreditinstituten har skickat ett par brev till din svenska adress för att preskriptionsavbrott ska ha skett. Om kreditinstituten däremot hade vetskap om din finska adress så har inget preskriptionsavbrott skett. Det ska då ha varit tydligt eftersom man i princip alltid kan göra gällande avbrott om man skickar brev till någons svenska folkbokföringsadress.

I början av juni 2018 fick jag svar från Eurocard att de vägrade preskribera min kreditskuld då jag hade skenbosatt mig i Sverige och att de skulle gå vidare med ärendet till finsk domstol för att kräva mig på betalning

De behöver inte preskribera din skuld för att den ska preskriberas. Preskription är något som träder in per automatik när preskriptionstiden löper ut (om den nu har löpt ut). Det är oklart om du numera har flyttat tillbaka till Sverige eller inte, men jag utgår från det eftersom Eurocard påstår att du har skenbosatt dig i Sverige. Av din fråga framgår inte förhållandena kring din bosättning i Sverige. Jag utgår från att du inte har "skenbosatt" dig. Av denna anledning kan du invända mot deras påstående om skenbosättning. Domstolsprocess inleds i det land du är permanent bosatt i vid tiden för dess inledande. Har du ingen finsk folkbokföringsadress så kommer finsk domstol sannolikt att avfärda ansökan.

I mitten av juli 2018 fick jag svar från Swedbank att det hade skett preskriptionsavbrott då de i september 2014 ansökte om verkställighet hos Kronofogden

Ansökan om verkställighet hos kronofogden utgör ett preskriptionsavbrott. Det medför att preskriptionstiden börjar om på nytt igen när förfarandet är avslutat, dvs. när kronofogden har fattat beslut. Beroende på när beslutet fattades så har ny preskriptionstid börjat löpa. Om banken utgår från tre års preskriptionstid så är fordran ändå preskriberad om kronofogden fattade beslut innan maj 2015 eftersom du tog kontakt först maj 2018. Om beslut fattades efter maj 2015, så är fordran inte preskriberad eftersom du genom din kontakt med banken gjorde ytterligare ett avbrott maj 2018.

Vi hjälper dig gärna ta en närmare titt på vad som har hänt och bedöma om det är lönt att fortsättningsvis invända mot deras krav. Vi kan även assistera dig i eventuell process. Hör av dig så kan vi prata pris och närmare uppdrag.

Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo