Preskriptionstid för våldtäkt och misshandel

2021-05-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hur gamla våldtäktsbrott kan man anmäla? Kan man anmäla våldtäkt och misshandel som hände för 20 år sedan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du hur lång preskriptionstid som gäller för våldtäkt och misshandel och om du fortfarande kan anmäla dessa brott som skedde för 20 år sedan.

Regler om preskriptionstid finns i brottsbalken (BrB).

Preskriptionstid för våldtäkt

Hur lång preskriptionstid som gäller beror på vilket brott det gäller och hur grovt brottet är. Det man tittar på är vilken straffskala brottet har. För våldtäkt av normalgraden är straffskalan fängelse i minst två år och högst sex år (6 kap. 1 § 1 st. BrB). Eftersom det svåraste straffet är över två år men under åtta år så är preskriptionstiden tio år för våldtäkt av normalgraden (35 kap. 1 § BrB).

För en våldtäkt som skulle anses som mindre grov än normalgraden är straffskalan fängelse i högst 4 år (6 kap. 1 § 2 st. BrB). Detta innebär att preskriptionstiden blir tio år eftersom det svåraste straffet är över två år men under åtta år (35 kap. 1 § BrB).

För grov våldtäkt är straffskalan fängelse i minst fem år och högst tio år (6 kap. 1 § 3 st. BrB). Eftersom det svåraste straffet är över åtta år men inte livstid så är preskriptionstiden 15 år (35 kap. 1 § BrB).

Preskriptionstid för misshandel

För ringa misshandel är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader (3 kap. 5 § BrB). Detta innebär att preskriptionstiden blir två år eftersom det svåraste straffet är lindrigare än fängelse i 1 år (35 kap. 1 § BrB).

För misshandel av normalgraden är straffskalan fängelse i högst två år (3 kap. 5 § BrB). Eftersom svåraste straffet inte är fängelse i över två år så blir preskriptionstiden fem år (35 kap. 1 § BrB).

Grov misshandel kan ge ett straff på fängelse i minst ett år och sex månader och högst sex år (3 kap. 6 § 1 st. BrB). Eftersom det svåraste straffet är fängelse i mer än två år men mindre än åtta år så är preskriptionstiden tio år (35 kap. 1 § BrB).

För synnerligen grov misshandel är straffskalan fängelse i lägst fem år och högst tio år (3 kap. 6 § 2 st. BrB). Detta innebär att preskriptionstiden blir 15 år eftersom det högsta straffet är mer än åtta år men mindre än livstid (35 kap. 1 § BrB).

Preskriptionstiden kan förlängas

Om gärningsmannen har blivit häktad eller åtalad för ett visst brott så bryter det av preskriptionstiden. Detta innebär att om personen blivit häktad eller åtalad men inte dömd så börjar preskriptionstiden om på nytt och kan förlängas med en lika lång preskriptionstid på nytt. Det finns dock en bortre gräns för hur många gånger preskriptionstiden kan börja om på nytt (35 kap. 6 § BrB). Men som sagt gäller detta endast om gärningsmannen blivit häktad eller åtalad före det att preskriptionstiden gått ut.

Kan man anmäla våldtäkt och misshandel som skedde för 20 år sedan?

Som jag förklarat ovan så är preskriptionstiden för både våldtäkt och misshandel kortare än 20 år, oavsett hur grovt brottet har varit. Tyvärr innebär det att du inte längre kan anmäla vare sig våldtäkten eller misshandeln, förutsatt att gärningsmannen inte blivit häktad eller åtalad för dessa brott tidigare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?