Preskriptionstid för studielån, preskriptionsavbrott

2015-10-30 i Preskription
FRÅGA
Hej, jag har haft lan av Csn och inte betalat tillbaks sen nastan femton ar tillbaka. Det anda jag har betalat ar arsbellop. Forra aret var det trubbel med att skicka in papper som styrker att jag inte hade tjanat nagot ar 2012. Men det fixade sig. Ska inte detta vara over snart och om det ar tio ar for att preskribera, ar inte csn aterbetaningsskyldiga for arsbeloppet?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

När det gäller preskriptionstid så har studielån en längre preskriptionstid än andra fordringar. I preskriptionslagen anges mycket riktigt preskriptionstiden till 10 år för de flesta fordringar (undantag finns). Men enligt studiestödslagen 6 kapitlet 12 § så är preskriptionstiden för studielån 25 år numera. Tidigare var preskriptionstiden 10 år även för studielån, och det av det du skriver troligt att ditt lån omfattas av de äldre reglerna och den tioåriga preskriptionstiden. Men det gör ingen större skillnad för dig. Om det sker ett så kallat preskriptionsavbrott så börjar nämligen preskriptionstiden räknas om från noll. Enligt preskriptionslagen 5 § så kan preskriptionsavbrott ske genom att den som är skyldig pengar betalar på skulden, betalar ränta eller erkänner skulden, att långivaren skriftligt påminner om betalning av skulden eller om det väcks talan mot den som är skyldig pengar med anledning av skulden.

I ditt fall så skriver du att du har betalat årsbelopp, samt att du skickat in papper på att du pga låg inkomst inte ska behöva betala på skulden just nu - alltså har CSN krävt dig på betalning, även om de sedan satt ner beloppet. Båda de händelserna innebär preskriptionsavbrott, och tiden börjar räknas från noll igen och tio alternativt tjugofem nya år löper (se 6 § preskriptionslagen). Så att man inte betalat på en skuld under ett visst antal år behöver inte betyda att den preskriberats, utan om den som vill ha betalt har påmint om skulden och skriftligt krävt betalning till exempel varje år så preskriberas den inte.

Din CSN-skuld preskriberas alltså inte så länge CSN fortsätter kräva betalt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (556)
2020-10-19 Är min skuld preskriberad?
2020-10-17 Skriva på avbrytande av preskription?
2020-10-16 Hur länge kan de kräva betalning?
2020-10-12 När preskriberas en konsumentfordran?

Alla besvarade frågor (85347)