Preskriptionstid för straff som inte verkställs

2020-06-10 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Vad är preskriptionstiden för en dom som man fått i tingsrätten på 10 mån och vägrar ställa in sig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga på följande sätt. Du undrar vad preskriptionstiden är för 10 månaders fängelse som inte verkställs på grund av att man inte infunnit sig. Relevanta bestämmelser finns i brottsbalken (1962:700) (BrB).

De olika preskriptionstiderna för fängelse som inte verkställs framgår av 35 kap 8 § BrB. Tiden ska räknas från det att domen vunnit laga kraft. Laga kraft innebär att tiden för överklagande till hovrätten gått ut. Fängelsestraff under ett år preskriberas fem år efter att domen vunnit laga kraft. Det innebär att en dom på fängelse i 10 månader preskriberas fem år efter att domen vunnit laga kraft.

Det enkla svaret på din fråga är därför att preskriptionstiden är fem år.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Linnéa Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1380)
2020-11-30 Påföljd för unga lagöverträdare
2020-11-30 Påföljd för ringa stöld och våldsamt motstånd
2020-11-29 Mitt belastningsregister påverkar min chans att få jobb
2020-11-29 Kan kungen benåda en dömd person?

Alla besvarade frågor (86684)