FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt28/02/2020

Preskriptionstid för smugglingsbrott

Hej, blev för ett tag sedan tagen av tullen i Malmö med 13g cannabisharts på mig. Jag accepterade strafföreläggande på plats och betalade snabbt mina dagsböter för "olovlig införsel av cannabis".

Undrar nu hur lång preskriptionstiden för det?

Är preskriptionstiden lika lång för ringa smuggling av narkotika som för alkohol?

Tusen tack för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur lång preskriptionstiden är för ringa narkotikasmuggling samt smuggling. Det finns även utrymme att tolka din fråga som att du undrar hur länge ett strafföreläggande finns kvar i belastningsregistret, jag kommer därmed redogöra för båda frågorna.

Hur lång är preskriptionstiden för ringa narkotikasmuggling

Ett brotts preskriptionstid är den tid från det att brottet har begåtts inom vilken man kan fastställa straffrättsliga påföljder. Hur lång preskriptionstid som gäller för ett brott bestäms utifrån brottets straffskala, 35 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Preskriptionstiden för ett brott räknas från den dag brottet begicks 35 kap. 4 § BrB.

Straffskalan för ringa narkotikasmuggling är böter eller fängelse i högst sex månader, 6 § Lag (2000:1225) om straff för smuggling. Eftersom straffskalan ligger på max sex månaders fängelse är preskriptionstiden två år, 35 kap. 1 § p 1 BrB.

Smuggling av alkohol omfattas av brottet smuggling i 3 § Lag (2000:1225) om straff för smuggling. Straffskalan för detta brott är böter eller fängelse i högst två år, vilket innebär en preskriptionstid på fem år, 35 kap. 1 § p 2 BrB. Om brottet är att avse som ringa, blir straffet penningböter, 4 § Lag (2000:1225) om straff för smuggling. Preskriptionstiden för ringa smuggling är två år.

När gallras uppgifter om böter i belastningsregistret

Belastningsregistret innehåller alla domar som en person har dömts till men även strafförelägganden från åklagaren eller en ordningsbot utfärdad av polisen, 3 § Lag (1998:620) om belastningsregister. 17 § Lag (1998:620) om belastningsregister, innehåller bestämmelser om när en uppgift "gallras", dvs försvinner från belastningsregistret och inte längre blir synlig. Uppgifter om böter gallras fem år efter godkännandet av strafföreläggandet.

Om det före utgången av denna tid görs en ny anteckning i belastningsregistret, kan uppgiften komma att stå kvar längre, 18 § Lag (1998:620) om belastningsregister.

Med vänliga hälsningar,

Melvin KericRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo