Preskriptionstid för skulder

2016-04-23 i Preskription
FRÅGA
Jag har skulder som är sen 1980 talet hur är det med preskriptions tiden?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken preskriptionstid en skuld har beror på skuldens karaktär. Olika sorters skulder kan omfattas av olika preskriptionsregler. Preskriptionslagen gäller i det fall det inte finns speciella regler för skuldens preskriptionstid. Där är huvudregel att en skuld preskriberas efter 10 år om inget preskriptionsavbrott har skett enligt 2 §. Detta gäller exempelvis skulder till privatpersoner och skulder som grundar sig på löpande skuldebrev. För konsumentfordringar är preskriptionstiden 3 år enligt samma paragraf. De flesta skulder till staten preskriberas efter 5 år men gällande skatter kan Skatteverket ansöka om längre preskriptionstid.

Ett preskriptionsavbrott medför att en ny preskriptionstid börjar löpa enligt 6 §. Ett preskriptionsavbrott sker enligt 5 § om du erkänner fordringen exempelvis genom betalning eller om borgenären framställer ett krav om betalning antingen till dig eller till Kronofogdemyndigheten.

Viktigt att komma ihåg är också att en borgenär kan ta ut sin fordran ur egendom som omfattas av panträtt trots att skulden är preskriberad. Detta framgår av 11 §. Dessutom kan borgenären enligt 10 § trots preskription använda fordran till kvittning gentemot dig.

Med vänliga hälsningar,

Josefin Jennerheim
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (556)
2020-10-19 Är min skuld preskriberad?
2020-10-17 Skriva på avbrytande av preskription?
2020-10-16 Hur länge kan de kräva betalning?
2020-10-12 När preskriberas en konsumentfordran?

Alla besvarade frågor (85209)