Preskriptionstid för skuldebrev

Vid en bodelning 1994 vid en skilsmässa hade jag erhållit 84000kr mera än min make.

Det skrevs då en revers att jag förbinder mig att betala till min ex.make innebär det då att inte preskriptionstiden gäller?

tacksam för svar

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Svaret finns i preskriptionslagen, som du hittar här!

En revers är en fordran. Enligt preskriptionslagen preskriberas denna fordran efter 10 år från att den tillkom, se 2 § PreskL. Om det inom dessa 10 år har skett ett s.k. preskriptionsavbrott (5 § PreskL) börjar en ny preskriptionstid om 10 år att gälla från avbrottet (6 § PreskL). Ett sådant avbrott sker på följande sätt:

- du betalar till din ex-make eller på annat sätt erkänner fordran gentemot honom, tex genom att du till honom bekräftat att han har en fordran på dig,

- din ex-make har skickat ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse till dig om fordran, eller

- din ex-make väcker talan mot dig i domstol gällande fordringen eller åberopar fordringen hos till exempel Kronofogdemyndigheten

Preskriptionstiden gäller alltså för reversen och om något avbrott inte har skett så är fordran (om den skrevs 1994 eller annars innan december 1996) nu preskriberad. Din ex-make kan då inte längre kräva pengarna av dig.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”