Preskriptionstid för skadeståndskrav uppkomna med anledning av brott

FRÅGA
Hej2005 blev jag dömd till fängelse för mordbrand och för ca 8 månader sen har en advokat sänt mig ett krav på skador till byggnaden. Advokaten är från försäkringsbolag. Innan dess var det aldrig tall om någon betalning inte ens från tingsrätten Jag har heller inte besvarat eller skrivit under någotBeloppet på skadan är 220000000:- före ränta- Allt som allt är ca 50 miljoner kronor.Jag har inte hört nåt att jag måste betala skadeståndet innan i över 9 år Min första brev kom 2015-04 och brottet ägde rum 2005-09-21.Kan de kräva mig på detta, är inte fallet preskriberad?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Jag har valt att redigera din fråga en aning men ska svara på när skadeståndsanspråk preskriperas.

Det skadeståndskrav som riktas mot dig är grundat på ett brott. Huvudregeln är att fordringar på skadestånd i anledning av brott preskriperas tio år efter uppkomsten enl. 2§ preskriptionslagen. Dagen för den skadegörande handlingen räknas normalt som tidpunkten för fordrans uppkomst. Alltså i ditt fall så börjar de 10 åren att räknas från 2005-09-21.

Genom att du har mottagit kravet i april 2015 så har kravet inte framställts försent.

Med vänlig hälsning

Jesper Lublin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (174)
2020-11-23 Hur och inom vilken tidram måste skadestånd krävas in?
2020-11-13 Kan jag få skadestånd i hovrätten trots att jag inte överklagade tingsrättens dom?
2020-11-12 När betalar man skadestånd?
2020-11-06 Föreligger en skadeståndsskyldighet med makar sinsemellan?

Alla besvarade frågor (86487)