Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott

FRÅGA
HejEn 19 åring dömdes till Samhällstjänst samt skadestånd till kommunen år 2013.Ett år senare talade hon med KFM angående skulden, och dem sade att skulden kommer med största sannolikhet att preskiberas efter 5 år. År 2020 började hon få brev ifrån ett inkassobolag rörande just denna skuld + ränta som tillkommit. Vad är lagen gällande detta?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När preskriberas skulden?

Huvudregeln som gäller i hennes fall är att skadeståndskrav med anledning av brott preskriberas tio år från den dagen då brottet begicks (2 § första stycket preskriptionslagen), och alltså inte från dagen då domen meddelades. Exempel: Om hon begick brottet 2012 preskriberas fordran 2022. Då måste hon betala inkassobolagets fordran på henne, eftersom 2020 då hon fick kravbrevet var inom preskriptionstiden på tio år från då brottet begicks. Vidare räknas inkassobolagets kravbrev som ett preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen). Ett sådant preskriptionsavbrott förlänger preskriptionstiden med ytterligare tio år (6 § och 2 § preskriptionslagen).

Hur räntan beräknas

Räntan på skulden ska beräknas från den dag då brottet begicks om det rör sig om ett uppsåtligt brott, t.ex. misshandel (4 § femte stycket räntelagen). Om det i stället rör sig om ett oaktsamhetsbrott, t.ex. vållande till kroppsskada eller sjukdom, brukar räntan beräknas från dagen då hon delgavs åklagarens stämningsansökan (4 § fjärde stycket räntelagen). Räntesatsen som gäller är referensräntan plus åtta procentenheter (6 § räntelagen).

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (198)
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta
2021-08-07 Får en målsägare automatiskt tillbaka pengarna som den har blivit bedragen på om gärningsmannen döms för bedrägeri?
2021-07-27 Vad kan man få ersatt efter inbrott?

Alla besvarade frågor (96397)