Preskriptionstid för skadestånd

FRÅGA
Är det för sent att söka skadestånd hos JK för ett incest-fall? Dom 1985 och åklagaren sa att skadeståndsanspråk skulle göras men inget hände sen.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionstid för skadestånd

Skadeståndsanspråk betraktas inte som en del av den straffrättsliga domen, utan prövas som tvistemål. Eftersom skadeståndsanspråket emellertid är sammanhängande med brottmålsdomen så brukar skadeståndsanspråket kunna prövas i samband med huvudförhandlingen till brottmålet, men det kan även prövas efteråt i en separat rättegång (22 kap. 1 § Rättegångsbalken (1942:740). Huvudregeln är att skadeståndsanspråk preskriberas efter tio år (2 § Preskriptionslagen [1981:130] [PreskL]). Ett skadeståndsanspråk som uppkommit i anledning av brott är dock ett undantag till huvudregeln (3 § PreskL). Istället är det då preskriptionstiden för brottet som gäller.

Incest

Innebörden av incest är olika sexuella handlingar som begås mot en blodsrelaterad person. Av din fråga framgår inte vad för typ av sexuell handling domen beträffat. Preskriptionstiden för brott regleras i 35 kap. Brottsbalken (1962:700) (BrB) och bestäms i enlighet med påföljdslängden.

Upp till ett års fängelse innebär en preskriptionstid på två år (35 kap. 1 § 1 pt. BrB)Mellan ett och två års fängelse innebär en preskriptionstid på fem år (35 kap. 1 § 2 pt. BrB)Mellan två och åtta års fängelse innebär en preskriptionstid på tio år (35 kap. 1 § 3 pt. BrB)Över åtta års fängelse, men inte livstid, innebär en preskriptionstid på femton år (35 kap. 1 § 4 pt. BrB)Livstids fängelse innebär en preskriptionstid på tjugofem år (35 kap. 1 § 5 pt. BrB)


Gällande rätt i ditt fall

Som tidigare nämnt kan incestbrott innebära olika typer av brott. Det kan exempelvis beträffa våldtäkt, våldtäkt mot barn eller grov våldtäkt (jfr 6 kap. 1 § och 4 § BrB). Av de olika brotten där incest aktualiseras så är längsta strafftiden tio år (se 6 kap. 4 § 3 st. BrB grov våldtäkt mot barn). Således är preskriptionstiden som högst femton år från brottstillfället (jfr 35 kap. 1 § 4 pt. BrB). Eftersom domen föll 1985 är alltså målet dessvärre preskriberat och skadeståndsanspråk kan inte påkallas.

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (198)
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta
2021-08-07 Får en målsägare automatiskt tillbaka pengarna som den har blivit bedragen på om gärningsmannen döms för bedrägeri?
2021-07-27 Vad kan man få ersatt efter inbrott?

Alla besvarade frågor (95915)