Preskriptionstid för skadestånd

Kan man kräva skadestånd / försäkringspengar för något som hände för flera år sedan?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Både skadestånd och rätten till försäkringspengar är fordringar som enligt huvudregeln preskriberas efter tio år enligt 2 § preskriptionslagen. Denna huvudregel kan sedan justeras något beroende på vilken situation du befinner dig i, jag går därför nedan igenom alternativ som kan vara aktuella för dig.

Utomobligatoriskt skadestånd

Detta är den typ av skadestånd som utgår när inget kontrakt mellan skadelidande och skadevållande finns, dvs att någon skadar dig eller din egendom utan att det finns något avtalsförhållande mellan er. I dessa fall gäller att preskriptionstiden på tio år räknas från och med den skadegörande handlingen.

Inomobligatoriskt skadestånd

Om det gäller ett skadestånd som grundar sig på avtal räknas preskriptionstiden från avtalets ingående. Dvs. om du ingick ett avtal med någon den 1 januari 2020 som sedan grundar rätt för dig att kräva skadestånd, exempelvis för att jobbet som ni avtalat om inte utförts ordentligt, så går tiden för detta ut den 1 januari 2030.

Vid brott

Om det är fråga om skadestånd pga. brott gäller särskilda regler enligt 3 § preskriptionslagen som innebär att tiden för preskription kan förlängas. Denna typ av skadestånd preskriberas inte förrän själva brottet preskriberas enligt de regler som finns i 35 kap brottsbalken (BrB). Detta innebär att preskriptionstiden i dessa fall är minst tio år men att den kan bli längre vid särskilt allvarliga brott.

I ditt fall

Eftersom jag inte riktigt vet vilken situation du befinner dig i kan jag inte säga exakt vad som gäller i ditt fall. Huvudregeln är dock, både gällande skadestånd och försäkringspengar, att preskriptionstiden är tio år. Om du vill ha ett närmare svar på vad som gäller för dig är du välkommen att kontakta oss igen med mer information!

Med vänliga hälsningar
Paulina AsplundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo